EUROOPA
KODANIKUALGATUS

Tubakavaba

Euroopa

allkirjastamise

põhjused

Kogutud
allkirjad

0
  • 00Days

Vasakul
päeval

ÜLESKUTSE LUUA 2030. AASTAKS TUBAKAVABA KESKKOND JA JÕUDA EUROOPA ESIMESE TUBAKAVABA PÕLVKONNANI

Tubakapandeemia on esimene välditav surmapõhjus. Sigaretikonid randadel tekitavad keskkonnakahju ookeanile ja selle elusloodusele, põhjustavad metsades tulekahjusid ning saastavad pinnast ja vett. Selleks et vältida uute põlvkondade sattumist tubakasõltuvusse on lisaks sigaretikonide põhjustatud keskkonnaohtude vastasele jõulisele tegutsemisele ja suitsetamisvastasele võitlusele vaja teha järgmist.

Tubakapandeemia on esimene välditav surmapõhjus. Sigaretikonid randadel tekitavad keskkonnakahju ookeanile ja selle elusloodusele, põhjustavad metsades tulekahjusid ning saastavad pinnast ja vett. Selleks et vältida uute põlvkondade sattumist tubakasõltuvusse on lisaks sigaretikonide põhjustatud keskkonnaohtude vastasele jõulisele tegutsemisele ja suitsetamisvastasele võitlusele vaja teha järgmist.

Lõpetada tubaka- ja nikotiinitoodete müük pärast 2010. aastat sündinutele, et jõuda 2028. aastaks Euroopas esimese tubakavaba põlvkonnani.
 

Luua Euroopa tubakavabade ning suitsukonideta randade ja jõekallaste võrk, et muuta need alad tervislikumaks ja keskkonnasäästlikumaks.
 

Lõpetada tubaka- ja nikotiinitoodete müük pärast 2010. aastat sündinutele, et jõuda 2028. aastaks Euroopas esimese tubakavaba põlvkonnani.
 

Luua Euroopa tubakavabade ning suitsukonideta randade ja jõekallaste võrk, et muuta need alad tervislikumaks ja keskkonnasäästlikumaks.
 

Luua Euroopa tubaka- ja suitsukonivabade rahvusparkide võrk, et muuta need tervislikumaks ning vähendada saastumist ja tulekahjuohtu.
 

Laiendada suitsuvabasid alasid (hõlmab ka e-sigarette), eriti neid, kus viibivad alaealised (pargid, ujumisbasseinid, spordiüritused ja -keskused, etendused ja restoranide terrassid).
 

Luua Euroopa tubaka- ja suitsukonivabade rahvusparkide võrk, et muuta need tervislikumaks ning vähendada saastumist ja tulekahjuohtu.
 

Laiendada suitsuvabasid alasid (hõlmab ka e-sigarette), eriti neid, kus viibivad alaealised (pargid, ujumisbasseinid, spordiüritused ja -keskused, etendused ja restoranide terrassid).
 


Kaotada tubakareklaam ja tubaka kajastamine audiovisuaaltoodetes ja sotsiaalmeedias, pöörates erilist tähelepanu varjatud reklaamile mõjutajate ja tootepaigutuse kaudu.


Rahastada tubakatarbimisest tingitud haigustega seotud teadus- ja arendusprojekte, et parandada nende haiguste prognoosimist ja muuta need ravitavaks.


Kaotada tubakareklaam ja tubaka kajastamine audiovisuaaltoodetes ja sotsiaalmeedias, pöörates erilist tähelepanu varjatud reklaamile mõjutajate ja tootepaigutuse kaudu.


Rahastada tubakatarbimisest tingitud haigustega seotud teadus- ja arendusprojekte, et parandada nende haiguste prognoosimist ja muuta need ravitavaks.

Olge Euroopa kodanik ja kasutage oma õigust, nagu see on määratletud ELi põhiseaduses, et muuta teid, oma lähedasi ja järgmise põlvkonna jaoks. Selle algatuse allkirjastamisega saaksite aktiivselt kaasa aidata heale elanikkonnale, tervislikule keskkonnale, tervislikule Euroopale.

Olge Euroopa kodanik ja kasutage oma õigust, nagu see on määratletud ELi põhiseaduses, et muuta teid, oma lähedasi ja järgmise põlvkonna jaoks. Selle algatuse allkirjastamisega saaksite aktiivselt kaasa aidata heale elanikkonnale, tervislikule keskkonnale, tervislikule Euroopale.


See on meie Euroopa kodanikualgatus – tubakavaba Euroopa – QR-kood. Selle eesmärk on pakkuda lihtsat viisi suunata Euroopa kodanikud Euroopa Commisoni allkirja lehele mobiiltelefoni kaameraga skaneerimise teel.

See on tasuta kasutamiseks materjalides, mis edendavad meie laageerimist mis tahes Euroopa organisatsiooni poolt pärast korraldajate heakskiidu uuesti kinnitamist.


Kui algatus jõuab 1 miljoni kinnitatud allkirjani, on Euroopa Komisjon kohustatud vastama ja võtma meetmeid. Kes võib alla kirjutada? Iga Euroopa Liidu kodanik on piisavalt vana, et hääletada Euroopa Parlamendi valimistel.

KORRALDAJAD:

SUPORTERS:

Kas soovite osaleda?
Kas vajate lisateavet?
Kõik Euroopa kodanikualgatusega seotud küsimused – Tubakavaba Euroopa, võtke meiega ühendust!

informacion@nofumadores.org
secretariat@ensp.org

Webdesign by Jupiter Artis

Proudly done by Tranda Total Solutions